Rivatlivspolitikrivatlivspolitik

Sidst opdateret 7. november 2023

INDLEDNING

Quadrant Strategies, LLC og dets datterselskaber (samlet benævnt “Quadrant“, “os” eller “vi“) forstår, at dit privatliv er vigtigt for dig. Vi har forpligtet os til at respektere dit privatliv og beskytte dine personoplysninger, som omfatter alle oplysninger, der kan identificere dig som enkeltperson (samlet kaldet “Personoplysninger“). Læs denne Privatlivspolitik omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger om, hvem vi er, og hvordan og hvorfor vi indsamler, opbevarer, bruger eller deler dine Personoplysninger. Den forklarer også dine rettigheder i forhold til dine Personoplysninger, og hvordan du kontakter os eller tilsynsmyndighederne, hvis du har en klage. Alle praksisser og metoder til beskyttelse af Personoplysninger, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik, gælder kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende standarder, love og krav. De udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne Privatlivspolitik, har den betydning, der tillægges dem heri.

OMFANG

Medmindre andet er angivet nedenfor, gælder denne Privatlivspolitik for de Personoplysninger, som Quadrant behandler som dataansvarlig i forbindelse med Quadrants forskningsaktiviteter og kundetjenester, og som indsamles fra enten personer, der tilmelder sig eller deltager i vores forskningsaktiviteter, nuværende, tidligere og potentielle kunder, leverandører og partnere, eller via vores websteder, applikationer og kommunikation, der indeholder et link til denne Privatlivspolitik (samlet kaldet “Websitene“).

Er ikke omfattet. Denne Privatlivspolitik gælder ikke for Personoplysninger, som vi indsamler og behandler i forhold til medarbejdere, jobansøgere og entreprenører. Kontakt os ved hjælp af de oplysninger, der findes nedenfor under “Kontakt os”, hvis du har brug for disse meddelelser.

Derudover gælder denne Privatlivspolitik ikke, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, i det omfang vi behandler Personoplysninger på vegne af vores kunder eller leverandører som “databehandler” eller “tjenesteudbyder” i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af Personoplysninger (“Tredjepartsdata“). Vores behandling af Tredjepartsdata er underlagt vilkårene i vores kontrakter med hver leverandør eller kunde, som er den “dataansvarlige” eller “virksomhed” i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse for de data, som vi behandler på deres vegne. I sådanne tilfælde er Quadrants leverandører eller kunder ansvarlige for at sikre, at der er et passende retsgrundlag for Quadrants behandling af Tredjepartsdata, og at der er givet passende meddelelse og indhentet eventuelt nødvendigt samtykke til behandling af sådanne data.

Yderligere meddelelser. I nogle tilfælde kan der gives yderligere eller supplerende meddelelser om beskyttelse af Personoplysninger (hver især en “yderligere meddelelse“), og de vil gælde for visse Personoplysninger, der indsamles og behandles af os i forbindelse med specifikke tjenester, som vi leverer. Den yderligere meddelelse vil være gældende i det omfang, der er en konflikt med denne Privatlivspolitik med hensyn til de af dine Personoplysninger, der er underlagt den yderligere meddelelse.

HVAD VI INDSAMLER

Vi indsamler, bruger og er ansvarlige for visse Personoplysninger om dig samt Undersøgelsesinformation som beskrevet nedenfor.

Rekruttering. For at kunne udføre undersøgelser kontakter vi direkte eller indsamler kontaktoplysninger for personer, der kan deltage i vores forskningsaktiviteter (“Undersøgelsesdeltagere“). Vi rekrutterer ofte Undersøgelsesdeltagere ved direkte kontakt via offentlige kilder som LinkedIn, Facebook eller andre profiler på sociale medier. Vi kan også indsamle oplysninger fra andre offentligt tilgængelige kilder, såsom tredjepartswebsites eller offentlige databaser. Til nogle undersøgelser bruger vi tredjepartsleverandører til at levere lister over potentielle respondenter. Af og til kan den kunde, der sponsorerer undersøgelsen (en “Undersøgelsessponsor“), give Quadrant lister over respondenter, som de gerne vil have os til at kontakte til undersøgelsesformål. Quadrant behandler sådanne Tredjepartsdata, som vi modtager fra leverandører og Undersøgelsessponsorer, i overensstemmelse med aftalerne mellem Quadrant og den part, der leverer sådanne data.

Undersøgelsesaktiviteter. Quadrant indsamler Personoplysninger direkte fra Undersøgelsesdeltagere på følgende måder:

 1. Undersøgelsesstudier – deltagere rekrutteret af Quadrant. Vi indsamler Personoplysninger direkte fra Undersøgelsesdeltagere, der deltager i undersøgelsesaktiviteter, som vi administrerer, såsom online meningsmålinger, fokusgrupper, online fora, paneler, spørgeundersøgelser og personlige interviews. Personoplysninger kan indsamles personligt, via telefon, sms, e-mail, via vores website og/eller en tredjeparts videokommunikationstjeneste. Alle Personoplysninger, der indsamles under vores undersøgelsesstudier, indsamles med Undersøgelsesdeltagerens aktive og informerede samtykke. Dine Personoplysninger til disse projekter vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige eller lovmæssigt påkrævet at opbevare, hvilket typisk er halvfems (90) dage efter projektets afslutning.
 2. Quadrant egne paneler. Når Undersøgelsesdeltagere registrerer sig for at blive medlem af et af vores markedsundersøgelsespaneler, indsamler og opbevarer vi de Personoplysninger, der er nødvendige for at kontakte disse Undersøgelsesdeltagere og afgøre, om de er egnede til et bestemt projekt. Vi opbevarer disse Personoplysninger sikkert, så længe det er nødvendigt for rekruttering til projekter. Hver paneldeltagers Personoplysninger for individuelle projekter vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige eller lovmæssigt påkrævet at opbevare, hvilket typisk er halvfems (90) dage efter projektets afslutning.
 3. Undersøgelsessamarbejde. Quadrant engagerer ofte tredjepartsundersøgelsesleverandører, der kan rekruttere Undersøgelsesdeltagere, som de har et eksisterende forhold til, direkte til et undersøgelsesstudie og udføre undersøgelsesaktiviteterne med minimal deltagelse fra Quadrant eller Undersøgelsessponsoren. I disse tilfælde kan Quadrant levere materialer, såsom interviewspørgsmål eller samtaleguider, til undersøgelsen, men vil kun fungere som observatør og indsamle minimale Personoplysninger (det kan omfatte data såsom et LinkedIn-link eller videoer fra deltagelse i en fokusgruppe). Dine Personoplysninger til disse projekter vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige eller lovmæssigt påkrævet at opbevare, hvilket typisk er halvfems (90) dage efter projektets afslutning.
 4. Undersøgelsesinformation. Quadrant kan under udførslen af et undersøgelsesstudie indsamle svar fra Undersøgelsesdeltagere, der ikke falder ind under definitionen af Personoplysninger (“Undersøgelsesinformation”). Som Undersøgelsesdeltager kan du f.eks. modtage spørgeundersøgelser fra Quadrant. Disse spørgeundersøgelser vil stille spørgsmål om dine interesser, behov og holdninger. Quadrant modtager dine svar på disse spørgeundersøgelser, men dine individuelle svar vil typisk blive anonymiseret i et samlet sæt data som en del af vores præsentation til Undersøgelsessponsoren. Et andet eksempel på Undersøgelsesinformation kunne være bortredigerede og slørede videooptagelser af en fokusgruppe eller et interview, som deles med Undersøgelsessponsoren. Den primære undtagelse fra dette er, at vi lejlighedsvis, efter forudgående anmodning og med passende samtykke, kan levere uslørede videooptagelser af en fokusgruppe til en Undersøgelsessponsor. Denne type Personoplysninger vil kun blive brugt til Undersøgelsesformål og vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige eller lovmæssigt påkrævet at opbevare, hvilket typisk er inden for halvfems (90) dage efter projektets afslutning. I de tilfælde, hvor der er en undtagelse, vil de specifikke betingelser for denne undtagelse blive oplyst til Undersøgelsesdeltagerne ved engagementets begyndelse, samtykke fra disse Undersøgelsesdeltagere vil blive indhentet, og Undersøgelsesdeltageren vil have mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Typer Personoplysninger, der indsamles. Vi kan indsamle følgende oplysninger direkte fra dig:

 • Dit fulde navn og kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, telefonnummer og virksomhedsoplysninger, herunder firmanavn og jobtitel
 • CPR-nummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere og bekræfte din identitet med dit udtrykkelige samtykke
 • Din fødselsdato
 • Oplysninger om dit køn, med dit udtrykkelige samtykke
 • Nationalitet og race/etnicitet, med dit udtrykkelige samtykke
 • Fuld adresse og postnummer, IP-adresse eller andre lokaliseringsdata, hvis du vælger at give os disse
 • Klientens/kundens identifikationsnummer
 • Dit ansigt/billede/video og stemmeoptagelser, med dit udtrykkelige samtykke
 • Dine personlige eller professionelle interesser, herunder indkomst, politiske holdninger eller tilhørsforhold, seksuelle præferencer, medicinske lidelser (ikke journaler), religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab og kaldenavne, med dit udtrykkelige samtykke
 • Din professionelle online tilstedeværelse, f.eks. ID/navn eller profil på Facebook/LinkedIn/X (tidl. Twitter)/sociale medier

Vi indsamler disse Personoplysninger efter behov for at udføre vores analyse og andre forretningsaktiviteter. Af de oplysninger, der er anført ovenfor, er personnummer, national, racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger eller tilhørsforhold, seksuelle præferencer, medicinske lidelser, religiøs eller filosofisk overbevisning og/eller fagforeningsmedlemskab også følsomme eller “særlige kategorier” af Personoplysninger. I nogle tilfælde skal du muligvis give yderligere Personoplysninger (herunder følsomme Personoplysninger) for at deltage fuldt ud i en undersøgelsesstudie, såsom en fokusgruppe eller et dybdegående interview. Hvis du ikke giver de Personoplysninger eller følsomme Personoplysninger, vi anmoder om, kan det forsinke eller forhindre os i at levere tjenester til dig og til vores kunder. Hvis du tilbydes et incitament for din deltagelse, skal du give Personoplysninger (herunder følsomme Personoplysninger), såsom en udfyldt W-9- eller W-8BEN-formular og din e-mailadresse, til Quadrant eller en tredjepartstjenesteudbyder, som vi har indgået kontrakt med om at levere betalinger til Undersøgelsesdeltagere. Hvis du ikke giver de ønskede Personoplysninger, vil Quadrant ikke være i stand til at betale dig nogen incitamenter i forbindelse med din deltagelse i vores undersøgelse.

Der er ingen andre lovmæssige eller kontraktmæssige krav til dig om at give os dine Personoplysninger.

BRUG AF OPLYSNINGER

Quadrant indsamler og behandler Personoplysninger og Undersøgelsesinformation i forbindelse med udførelsen af sin analyseforretning. Quadrant beder f.eks. Undersøgelsesdeltagere om demografiske oplysninger for at forhåndsgodkende medlemmer eller husstande til undersøgelser, der er målrettet specifikke grupper. Quadrant bruger også disse oplysninger til at sikre, at vores undersøgelsesprojekter nøjagtigt repræsenterer målgruppens befolkning som helhed. Quadrant kan også bruge dine Personoplysninger eller Undersøgelsesinformation til at overholde alle gældende love og virksomhedens rapporteringsforpligtelser.

Personoplysninger og Undersøgelsesinformation kan kombineres med oplysninger indsamlet om dig af Quadrant fra offentlige registre. Disse informationskilder hjælper os med at gennemføre vores undersøgelsesaktiviteter, såsom onlineundersøgelser, dybdegående interviews og fokusgrupper.

Undersøgelsesdeltagere har altid mulighed for at afvise at deltage eller at “melde sig ud” af undersøgelsesprojektet, efter at de har sagt ja til at deltage. Se afsnittet “Sådan udøver du dine rettigheder” i denne privatlivspolitik.

Vores behandling af dine Personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenfor, kan helt eller delvist være baseret på:

 • Vores legitime interesser. Vi kan behandle dine Personoplysninger for at fremme vores legitime forretningsinteresser, såsom at give adgang til de tjenester, som vi har indgået kontrakt med Undersøgelsessponsorer om, beskytte, vedligeholde og forbedre vores markedsanalysetjenester og generelt drive eller forbedre vores forretning;
 • Dit samtykke. Hvor det kræves i henhold til gældende lov, vil Quadrant indhente dit samtykke til denne Privatlivspolitik og vores indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger;
 • Opfyldelse af vores kontrakt med dig. Du bliver bedt om at dele dine Personoplysninger (fulde navn og kontaktoplysninger) med Quadrant for at indgå en kontrakt med os, såsom vores panelaftale eller ethvert andet samtykke til at deltage i et undersøgelsesstudie; og/eller
 • Overholdelse af love. Behandling af visse oplysninger kan være nødvendig for at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER; DATAMODTAGERE OG INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER

Quadrant vil ikke forsætligt videregive eller overføre (og vil tage rimelige skridt til at forhindre uautoriseret eller utilsigtet videregivelse af) dine Personoplysninger til tredjeparter uden et juridisk grundlag eller som ellers tilladt ved lov, uanset om det er til sådanne tredjeparters egne markedsføringsformål eller andet, undtagen som beskrevet i dette afsnit.

Vi kan videregive dine Personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, der er ansat af Quadrant til at levere tjenester relateret til Websitene samt relateret til Quadrants forretningsaktiviteter, herunder i forbindelse med enkelte kundetjenester, på den måde, der er aftalt i vores kundetjenesteaftaler og eventuelle aftaler med dig. Når vi udfører analyse, kan vi dele dine Personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, der udfører tjenester og funktioner på vores vegne for at støtte vores interaktioner med dig, herunder f.eks. behandling af rekrutteringsmateriale, udførelse af spørgeundersøgelser, hosting af spørgeundersøgelser, design og/eller drift af spørgeundersøgelsens funktioner, analyse af brugernes interaktioner med en spørgeundersøgelse, afholde fokusgrupper eller interviews eller generelt kommunikation med dig. Lydoptagelser af interviews, fokusgruppesessioner og andre undersøgelsesaktiviteter, som kan indeholde Personoplysninger, hvis du har delt disse under undersøgelsesaktiviteten, kan deles med en kommercielt tilgængelig transskriptionstjeneste med det formål at transskribere de oplysninger, du har givet under undersøgelsesaktiviteten. Videooptagelser kan deles med en leverandør, der tilbyder bortredigering og/eller sløring af ansigter for at fjerne Personoplysninger fra sådanne optagelser.

Vi opretholder processer, der er designet til at sikre, at enhver behandling af Personoplysninger af tredjepartstjenesteudbydere er i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og beskytter fortroligheden, sikkerheden og integriteten af dine Personoplysninger. Hvis vi engagerer en tredjepartsleverandør til at behandle dine Personoplysninger, vil leverandøren være underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) kun at behandle Personoplysninger i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner; og (ii) bruge foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af Personoplysninger; sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig:

 • Til dig og, hvor det er relevant, din udpegede repræsentant;
 • Til vores associerede selskaber og helejede datterselskaber;
 • Til legitime forretningsformål (herunder drift af vores Websites og levering af tjenester til dig eller vores Undersøgelsessponsorer);
 • Som svar på lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre regeringsembedsmænd,
 • Som påkrævet ved lov eller juridisk proces;
 • Når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller passende for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af mistænkt eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • Hvis videregivelse er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser;
 • For at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder;
 • For at forhindre svindel mod Quadrant, vores datterselskaber, associerede selskaber og/eller forretningspartnere;
 • For at understøtte revision, compliance og corporate governance-funktioner; eller
 • For at overholde alle gældende love.

Vi kan også videregive eller overføre dine Personoplysninger i tilfælde af en reorganisering, en fusion, et salg, en joint venture, en overdragelse eller anden overførsel eller afhændelse af hele eller dele af vores virksomhed.

Vi indsamler Personoplysninger og Undersøgelsesinformation globalt og opbevarer primært disse oplysninger i USA. Derudover kan Websitene ses og hostes af Quadrant og vores tredjepartstjenesteudbydere overalt i verden. Vi kan overføre, behandle og gemme dine oplysninger uden for dit bopælsland, uanset hvor vi, Quadrant, eller vores tredjepartstjenesteudbydere opererer til vores forretningsformål. Lejlighedsvis kan Personoplysninger blive overført af vores tredjepartstjenesteudbydere fra et land til et andet. Enhver sådan overførsel af dine Personoplysninger og Undersøgelsesinformation vil blive udført i overensstemmelse med gældende love og dækket af passende kontraktlige krav.

Vi har indført juridiske mekanismer, der er designet til at sikre tilstrækkelig databeskyttelse af dine Personoplysninger, der behandles af Quadrant og eventuelle tredjepartstjenesteudbydere, herunder overførsel af dine Personoplysninger til andre lande end det, du bor i, eller et land, der ikke har modtaget en “afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet” eller lignende fra det relevante tilsynsorgan. Hvor det er påkrævet ved lov, sikrer vi, at sådanne overførsler er underlagt en passende overførselsmekanisme som beskrevet i den relevante databeskyttelseslov. Hvis du ønsker flere oplysninger om disse juridiske mekanismer, som kan omfatte Den Europæiske Unions (“EU“) standardkontraktbestemmelser, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne nedenfor under “Kontakt os.” Ved at bruge Websitene, give oplysninger på dem eller deltage i vores undersøgelse, giver du frivilligt samtykke til grænseoverskridende overførsel og hosting af sådanne oplysninger.

Dine Personoplysninger kan blive opbevaret af Quadrant på en server i USA. De amerikanske myndigheder kan have adgang til dine Personoplysninger, der er gemt på amerikanske servere i henhold til amerikansk overvågningslovgivning, men der er i øjeblikket ingen effektive klagemekanismer for dem, der gør indsigelse mod denne adgang.

DATASIKKERHED

Quadrant er forpligtet til at holde de data, du giver os, sikre og har implementeret generelt accepterede standarder for teknologi og driftssikkerhed for at beskytte dine Personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller destruktion. Quadrants leverandører, entreprenører eller partnere, der har adgang til dine Personoplysninger i forbindelse med levering af tjenester til Quadrant, er kontraktligt forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige og har ikke tilladelse til at bruge disse oplysninger til andre formål end at udføre de tjenester, de udfører for os.
Quadrant beskytter også Personoplysninger mod uautoriseret adgang. Kun autoriserede Quadrant-medarbejdere eller -agenter og tredjepartstjenesteudbydere, der udfører tilladte forretningsfunktioner, har adgang til disse databaser, og disse medarbejdere, agenter og tjenesteudbydere er forpligtet til at behandle disse oplysninger fortroligt. På trods af disse rimelige forholdsregler kan Quadrant ikke garantere, at uautoriserede personer ikke vil få adgang til dine Personoplysninger.

NØJAGTIGHED AF DATA

Quadrant tager rimelige skridt til at sikre, at:

 • dine Personoplysninger, som vi behandler, er nøjagtige og, hvor det er nødvendigt, opdaterede; og
 • alle dine Personoplysninger, som vi behandler, og som er unøjagtige (i forhold til de formål, hvortil de behandles), slettes eller berigtiges omgående.

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine Personoplysninger.

OPBEVARING

Vi opbevarer oplysninger om dig, din deltagelse i vores undersøgelse og din brug af vores Websites, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores legitime forretningsformål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. De specifikke perioder, hvor vi opbevarer oplysninger om dig, varierer afhængigt af oplysningernes art, hvorfor vi har brug for dem, og om Personoplysningerne er anonymiserede. Vi overvejer også de minimale og maksimale nødvendige opbevaringsperioder, der er foreskrevet af gældende love, anbefalet af branchestandarder, angivet i kontrakter med vores Undersøgelsessponsorer og leverandører og andre juridiske forpligtelser.

COOKIES

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier, herunder pixel tags eller web beacons (under ét “cookies“), til at indsamle visse oplysninger på vores Websites. Vi tillader også visse tredjeparter at bruge cookies og lignende sporingsteknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores Websites. De oplysninger, der indsamles af disse sporingsteknologier, kan omfatte (a) din IP (internetprotokol)-adresse, unikke enhedsidentifikatorer, din placering, browsertype og oplysninger om internetudbyder; (b) oplysninger om, hvornår og hvordan du tilgår og bruger vores Websites, såsom de domæner, du besøger, hvilke funktioner du brugte og hvor længe, den hjemmeside, der henviste dig til os, og dato-/tidsstempler, der er knyttet til din brug; (c) oplysninger om den enhed, du bruger til at få adgang til Websitene, såsom enhedstype, enheds-ID og enheds-/browserindstillinger; og (d) placering af den enhed, der bruges til at få adgang til siderne, udledt af GPS- eller Wi-Fi-brug.
Vi skelner mellem cookies, der er nødvendige for de tekniske funktioner i tjenesterne, og valgfrie analysecookies.

Cookie-type Beskrivelse
Nødvendige cookies Det er cookies, der er nødvendige for at aktivere de grundlæggende funktioner på Websitene, såsom justering af dine samtykkepræferencer og andre fejlfindings- og sikkerhedsfunktioner. Uden disse nødvendige cookies vil Websitene ikke fungere så problemfrit for dig, som vi gerne vil have dem til.
Analyse-cookies Analyse-cookies giver os mulighed for at forstå mere om, hvor mange besøgende vi har på vores Websites, hvor mange gange de besøger os, og hvor mange gange en bruger har set specifikke sider på vores Websites. Selvom analytiske cookies giver os mulighed for at indsamle specifikke oplysninger om de sider, du besøger, og om du har besøgt vores Websites flere gange, kan vi ikke bruge dem til at finde ud af detaljer som dit navn eller din adresse. Vi bruger Google Analytics. For flere oplysninger om Google Analytics henvises til “Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der bruger vores tjenester”, som kan findes på www.google.com/policies/privacy/partners/, eller andre URL’er, som Google måtte angive fra tid til anden.

MINDREÅRIGE

Quadrant vil aldrig behandle Personoplysninger fra nogen under 16 år uden deres forældres eller værges tilladelse. I tilfælde af at vi uforvarende har indsamlet Personoplysninger fra en person under 16 år uden en forælders eller værges tilladelse, vil vi straks slette sådanne Personoplysninger, når vi bliver gjort opmærksomme på det.

DINE RETTIGHEDER

Afhængigt af hvor du bor, og hvilke typer Personoplysninger der er tale om, kan du have visse rettigheder med hensyn til dine Personoplysninger. For eksempel kan du i henhold til lokale gældende love, herunder dem i EU/EØS/UK, Brasilien, Indien og/eller visse stater i USA (f.eks. Californien) have de rettigheder, der er anført nedenfor. Bemærk, at mange af disse rettigheder er underlagt undtagelser og begrænsninger.

 • Ret til adgang. Du har ret til at vide, om dine Personoplysninger behandles, og hvis det er tilfældet at anmode om adgang til, herunder en kopi af, de Personoplysninger, der behandles.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om, at vi retter eller supplerer eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige Personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til sletning (dvs. retten til at blive glemt). Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine Personoplysninger eller anonymiserer dine Personoplysninger, hvis det er relevant.
 • Retten til at vide, at der findes databehandling. Du har ret til at anmode om bekræftelse på, hvordan Personoplysninger opbevares, på hvilken måde og til hvilket formål.
 • Retten til anonymisering. Du har ret til at anmode om, at vi anonymiserer unødvendige eller uforholdsmæssige Personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet. Du har ret til at anmode om, at vi leverer de Personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre sådanne Personoplysninger til en anden enhed.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den behandling, vi foretog før din tilbagetrækning.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse om vores behandling af dine Personoplysninger.
 • Ret til at forbyde salg eller deling af Personoplysninger. I henhold til californisk lov har du ret til at fravælge salg eller deling af dine Personoplysninger. “Deling” er defineret bredt og omfatter videregivelse af en forbrugers personlige oplysninger til en tredjepart mod vederlag. I øjeblikket “deler” eller sælger vi ikke dine Personoplysninger.
 • Retten til at anmode om yderligere oplysninger. Du har ret til at anmode om flere oplysninger om de offentlige og private enheder, som vi har delt Personoplysninger med, og oplysninger om muligheden for at tilbageholde samtykke og konsekvenserne af en sådan beslutning.
 • Retten til at fravælge brugen af teknologi til automatiseret beslutningstagning. Du har ret til at fravælge og, hvis det er relevant, anmode om en gennemgang af automatiserede beslutninger, der påvirker dine interesser. Vi bruger ikke teknologi til automatiseret beslutningstagning på nuværende tidspunkt.
 • Ret til at fravælge vores brug af dine følsomme Personoplysninger (i visse tilfælde og hvis det er tilladt i henhold til gældende lov). Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger. På nuværende tidspunkt bruger eller videregiver vi dog ikke følsomme Personoplysninger til andre formål end dem, der er udtrykt i denne Privatlivspolitik, eller som ellers er tilladt i henhold til gældende lov, og disse anvendelser kan ikke begrænses i henhold til californisk lov.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine Personoplysninger. Hvis du befinder dig i Indien, har du også ret til at indgive en klage til en klageansvarlig. For mere information, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighed eller klageansvarlige.
Hvis du vælger at gøre nogen af disse rettigheder gældende i henhold til gældende love, vil vi svare inden for den tidsperiode, der er foreskrevet i gældende lov. Bemærk, at mange af de ovenstående rettigheder er underlagt undtagelser og begrænsninger. Hvis vi ikke er i stand til at levere de ønskede oplysninger eller foretage den ønskede ændring, vil du blive informeret om årsagerne til sådanne beslutninger.
Dine rettigheder og vores svar vil variere afhængigt af din bopælsstat eller dit bopælsland. Bemærk, at du kan befinde dig i en jurisdiktion, hvor vi ikke er forpligtet til eller ikke er i stand til at opfylde en anmodning. I så fald kan din anmodning muligvis ikke imødekommes.
Vi diskriminerer ikke mod personer, der udøver nogen af deres rettigheder beskrevet i denne Privatlivspolitik. Quadrant kan dog kræve brug af dine Personoplysninger for at give adgang til vores tjenester eller deltagelse i vores undersøgelse.

SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER

Kun du eller en person, der er registreret hos den relevante myndighed, hvor det kræves (f.eks. Californien), og som du bemyndiger til at handle på dine vegne, kan fremsætte en verificerbar forbrugeranmodning relateret til dine Personoplysninger.

Den verificerbare forbrugeranmodning skal:

 • Give tilstrækkelige oplysninger til, at vi med rimelighed kan verificere, at du er den person, vi har indsamlet Personoplysninger om, eller en autoriseret repræsentant.
 • Beskrive din anmodning tilstrækkeligt detaljeret til, at vi kan forstå, evaluere og besvare den korrekt.

Vores verifikationsproces kan også omfatte en anmodning om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet eller din repræsentants identitet (f.eks. dit navn, din e-mailadresse og din fødselsdato) eller for at få bevis for, at du har givet din autoriserede agent tilladelse til at handle på dine vegne.

Hvis vores verifikationsproces er vellykket, vil vi svare på din anmodning inden for den tid og på den måde, der kræves i henhold til gældende lov. Hvis vi ikke kan validere din og/eller din autoriserede agents identitet eller få bevis for, at du har givet din repræsentant tilladelse til at handle på dine vegne, vil vi forsøge at kontakte dig for at informere dig.

Du kan kontakte Quadrant på følgende måder:

 • E-mail: dataprotection@quadstrat.com
 • Telefon: +1 (844) 707-1507 (USA) eller +44 20 4583 0724 (Storbritannien)
 • Postforsendelse: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1, Washington, DC 20008, USA

I visse tilfælde kan du også udpege en repræsentant til at indsende en anmodning på dine vegne. For at gøre dette skal du (1) give din repræsentant skriftlig og underskrevet tilladelse til at indsende en sådan anmodning, og (2) bekræfte din egen identitet direkte hos os. Bemærk, at vi kan afvise en anmodning fra en repræsentant, der ikke indsender bevis for, at de er autoriseret til at indsende en sådan anmodning.

AFMELDING

Hvis du har indsendt en forespørgsel via vores Websites, eller hvis du modtager invitationer til spørgeundersøgelser eller arrangementer fra Quadrant, og du foretrækker ikke at modtage elektroniske meddelelser fra os i fremtiden, bedes du følge vejledningen på den side på Websitet, hvor du har givet sådanne oplysninger, abonneret eller registreret dig, eller skrive til dataprotection@quadstrat.com for at afmelde al kommunikation fra Quadrant.

KOMMERCIELT ANERKENDT FRAVALGSSIGNAL

Quadrant anerkender generelt kommercielt anerkendte opt-out-præferencesignaler (f.eks. Global Privacy Controls). Genkendelse af dette signal gælder kun for den specifikke enhed og/eller browser, der kommunikerer signalet, og overføres ikke til alle enheder/browsere, du bruger til at få adgang til Quadrants tjenester.

ÆNDRINGER

Vi kan opdatere denne Privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis, teknologi, juridiske krav og andre faktorer. Når der foretages ændringer i denne Privatlivspolitik, træder de i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Du kan tjekke datoen øverst på denne side for at se, hvornår denne Privatlivspolitik sidst blev revideret. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik med jævne mellemrum for at få de seneste oplysninger om vores praksis vedrørende informationsbehandling.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om vores Privatlivspolitik, eller hvis du gerne vil kommunikere med vores databeskyttelsesansvarlige, bedes du kontakte os på:

Quadrant Strategies, LLC
dataprotection@quadstrat.com
Telefon: +1 (844) 707-1507 (gratis i USA)
eller +44 20 4583 0724 (Storbritannien)
Postforsendelse: 4301 Connecticut Ave | Suite ML1, Washington, DC 20008, USA